เสน่ห์ของหนัง x คือ ให้ดูเมื่อไหร่ก็ได้เสียเมื่อนั้น

ใครจะเชื่อว่าเสน่ห์ของการได้ดูหนัง x มีมากมายเกินกว่าที่เราจะพัฒนากันจริงๆ เพราะกินแค่เข้าไปดูเล็กน้อยเราก็เกิดความเสียวมีความสยิวในหัวใจเป็นอย่างมาก