เพราะความอดทนจึงได้ปล่อยน้ำใส่นาของเธอ

ดูแลเธอทุกวัน แต่สิ่งที่ได้รับเธอกลับบอกว่า เฉยๆ แต่เราก็ดีใจที่ได้ดูแลเธอนะ จนวันที่เธอไม่มีใครเราก็ยังอยู่ข้างๆ และมันก็เป็นแบบนั้นบ่อยอยู่เหมือนกัน เพราะงานของเธอต้องกลับทีหลังทุกคน บางวันก็มีเพื่อ […]